Vartdal Ringmur

For meir informasjon om Vartdal Ringmur, følg link: Vartdal Ringmur

Markisolajson

Markisolasjon:                     {{contact_6}}  mm
                                                      {{contact_7}} m ut frå vegg(b)
                                                      {{contact_8}} m ut frå hjørner(B)


Om du treng to ulike høgder ringmur, kan du fylle ut infomasjon om den andre ønska høgda her.

Mengder

Mengder er basert på opplysningar frå kunde. Mottakar pliktar seg å kontrollere mengder og opplysingar. Dimensjonering av prosjekt gjerast av kunde. Ved dimensjonering utover Teknisk Godkjenning, må kunde kontakte rådgivande ingeniør. Enkelte preaksepterte løysingar ut over teknisk godkjenning finnast på Vartdal Plast sine heimesider, http://www.vartdalplast.no
Ringmur Oppsummering:
{{contact_1}}
Estimert Armeringsbehov
Ringmur
{{contact_2}}
{{contact_3}}
{{contact_4}}
Estimert Betongforbruk
{{contact_5}}
{{contact_9}}
{{contact_10}}
{{contact_11}}
{{contact_12}}
{{contact_13}}

350 Veggsystem

For meir informasjon om Vartdal Veggsystem, følg link: Vartdal VeggsystemFyll ut under for berekning av estimert behov armeringsjern. 2 og 3.etg armerast som veggspenn 6-8m.

Markisolasjon for veggar utan tilbakefylling

Uttrekk vindu og dører. 

Mengder

Mengder er basert på opplysningar frå kunde. Mottakar pliktar seg å kontrollere mengder og opplysingar. Dimensjonering av prosjekt gjerast av kunde. Ved dimensjonering utover Teknisk Godkjenning, må kunde kontakte rådgivande ingeniør.
{{cont_1}}
{{Veggsystem_350_1}}
{{Veggsystem_350_2}}
{{Veggsystem_350_3}}
{{Veggsystem_350_4}}
{{Veggsystem_350_5}}
{{cont_3}}
Estimert Armeringsbehov
{{cont_4}}
{{cont_5}}
Estimert Betongforbruk
{{cont_7}}
{{cont_8}}
{{cont_9}}

{{cont_10}}
{{cont_11}}
{{cont_12}}
{{cont_13}}
{{cont_14}}
{{cont_15}}
{{cont_16}}

250 veggsystem

Uttrekk vindu og dører

Mengder

Mengder er basert på opplysningar frå kunde. Mottakar pliktar seg å kontrollere mengder og opplysingar. Dimensjonering av prosjekt gjerast av kunde.
Veggsystem 250 Oppsummering
{{veg_1}}
Veggsystem 250
Estimert Armeringsbehov
{{veg_2}}
Estimert Betongforbruk
{{veg_3}}
Soleblokk til 250 Vegg
Estimert Armeringsbehov
{{veg_4}}
Estimert Betongforbruk
{{veg_5}}

Vartdal L-Element.

For meir informasjon, følg link: Vartdal L-element

Markisolasjon


Markisolasjon:                  {{l_1}}  mm

                                                   {{l_2}} m ut frå vegg(b)
                                                   {{l_3}} m ut frå hjørner(B)

  

Mengder er basert på opplysningar frå kunde. Mottakar pliktar seg å kontrollere mengder og opplysingar. Dimensjonering av prosjekt gjerast av kunde. Ved dimensjonering utover Teknisk Godkjenning, må kunde kontakte rådgivande ingeniør.
L-Element Oppsummering
{{element_1}}

Estimert Armeringsbehov
{{element_2}}

Markisolasjon
{{element_3}}
{{element_4}}
{{element_5}}

Gulvisolasjon og Radon

Her kan du velge om du vil berekne mengder for Neopor80, Styropor80 og Styropor150.
Neopor har betre isoleringsemne enn kva Styropor har, og kan dermed tilfredstille isolasjonskrav med lavare gulvisolasjon.

Dersom du vel gulvisolasjon til L-element, er det mest fornuftig å velge ei oppbygging i berre 100mm, og ei høgd på isolasjonen som er 100mm lavare en L-elementet. 

For meir infomasjon: NeoporStyropor

Neopor80

Styropor80

Vel tjukkleik på isolasjon i stripefundament under N80 kolonna

Styropor150

VP Kalk Oppsummering

Sum lastevolum: {{SUMM3}} m3

*Lastevolum kan avvike i frå faktisk volum. Vi jobbar med å kvalitetssikre dette. 

{{opp_1}}
{{opp_2}}
{{opp_3}}
{{opp_4}}
{{opp_5}}
{{opp_6}}
{{opp_7}}
{{opp_8}}
{{opp_9}}
{{opp_10}}
{{opp_11}}
{{opp_12}}
{{opp_13}}
{{opp_14}}
{{opp_15}}

{{opp_16}}
{{opp_17}}

{{opp_18}}
{{opp_19}}

{{opp_20}}
{{opp_21}}
{{opp_22}}
{{opp_23}}

{{opp_24}}
{{opp_25}}
{{opp_26}}
{{opp_27}}
{{opp_28}}
{{opp_29}}
{{opp_30}}
{{opp_31}}
{{opp_32}}
{{opp_33}}
{{opp_34}}
{{opp_35}}

{{opp_36}}
{{opp_37}}
{{Veggsystem_350_6}}
{{Veggsystem_350_7}}
{{Veggsystem_350_8}}
{{Veggsystem_350_9}}
{{opp_38}}
{{opp_39}}
{{opp_40}}
{{opp_41}}
{{opp_42}}
{{opp_43}}
{{opp_44}}
{{opp_45}}
{{opp_46}}
{{opp_47}}
{{opp_48}}
{{opp_49}}
{{opp_50}}
{{opp_51}}
{{opp_52}}

Send oss ditt prosjekt til bygg@vartdalplast.no - så kjem vi tilbake til deg.

*OBS! Både namn og e-post adresse må fyllast ut. Dersom ein av desse manglar, vil vi ikkje få e-posten. Du får ein kopi av e-posten på oppgitt adresse som stadfesting. 

Legg ved planskisse som er målsatt, evt. snitt av grunnmur / ringmur.
Tillatte filtyper: .pdf, .docx, .xlsx, .gif, .png, .bmp, .jpg, .zip  (5mb)

(1) Om du ikkje er forhandlar/partnar av Vartdal Plast, set vi pris på om du skriv inn kva forhandlar du brukar å handle med.

Dersom PDF ikkje dukkar opp, så må du tillate pop-up på denne nettsida. 
Både namn og e-post felt må fyllast ut før du får sende e-post. 
Takk for ditt prosjekt du vil snart høyre fra oss!

Med helsing Vartdal Plast 

tlf 70048300 – bygg@vartdalplast.no