Månedsløn ex. pension

Ferieuger til udbetaling

Skattetræk fra forskudsopgørelse