Du kan spare {{Difference_resultat:Decimal;0}} kr. pr. lønaflevering.

Sådan er vi nået frem til din besparelse