Dine oplysninger
Indtast afholdte eller planlagte feriedage
* Nyt ferie optjeningsår
** Antallet af feriedage i feltet ‘Ferie saldo’ svarer til det samlede antal optjente feriedage ved udgangen af forrige måned. 

Det skyldes at feriedage tidligst kan afholdes i måneden efter de er optjent. 
(andet kan gøre sig gældende ved aftale om ‘ferie på forskud)

Eksempel:
Antallet af feriedage i ferie saldoen i december er 6,24 feriedage. 
- Det vil sige, der indgår dage optjent til og med den 30. november. 
(2,08 feriedage optjent i henholdsvis september, oktober og november = 6,24 feriedage). 
Feriedage optjent i december kan først afholdes i januar, og fremgår derfor ikke af feriedags saldoen i december.