Dine oplysninger
OBS: Hvis ikke du har holdt ferie optjent i august, skal du taste 2,08 som ubrugt ferie.

OBS: Hvis du har været ansat siden 1. august og du ikke har holdt ferie optjent i august, skal du taste 2,08 som ubrugt ferie.

Hvis du har været ansat siden 1. august og du ikke har holdt ferie optjent i august, skal du taste 2,08 som ubrugt ferie.

Hvis du har været ansat siden 1. august og du ikke har holdt ferie optjent i august, skal du taste 2,08 som ubrugt ferie.

Indtast afholdte eller planlagte feriedage

* Nyt ferie optjeningsår

** Antallet af feriedage i feltet ‘Ferie saldo’ svarer til det samlede antal optjente feriedage ved udgangen af forrige måned. 


Det skyldes at feriedage tidligst kan afholdes i måneden efter de er optjent. 
(andet kan gøre sig gældende ved aftale om ‘ferie på forskud)

Eksempel:
Antallet af feriedage i ferie saldoen i december er 6,24 feriedage. 
- Det vil sige, der indgår dage optjent til og med den 30. november. 
(2,08 feriedage optjent i henholdsvis september, oktober og november = 6,24 feriedage). 
Feriedage optjent i december kan først afholdes i januar, og fremgår derfor ikke af feriedags saldoen i december.