Indtast dine værdier, og se hvad dit befordringsfradrag bliverHar du transport via færge?
Passerer du betalingsbro?
NB: Broafgift til Fjordforbindelse afskaffes pr. 01.01.2022. Herefter er Fjordforbindelsen ikke en betalingsbro. 
Pr. dag

Pr. dag


{{out_Samlet_fradrag_pr._dag:Decimal;###,0}}

For året

For året

{{out_Fradrag_for_hele_året:Decimal;###,0}}

Fratrukket hjemmearbejdsdage

Hvis du har faste ugentlige hjemmearbejdsdage, bliver dit fradrag:

{{out_Samlet_fradrag_minus_hjemmedage:Decimal;###,0}}

Det er denne værdi, du skal oplyse til SKAT.

NB: Beregneren er en hjælp til udregningen. Afviger dine data, bør du finde en anden regnemetode.